KORISNICI KREDITA:

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
  • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

NAMJENA SREDSTAVA: 

  • financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)
  • refinanciranje postojećih kredita nije moguće
  • HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit

 IZNOS KREDITA: od 190.000 kn do 1.520.000 kn

KAMATNA STOPA: 0,5% godišnje, fiksna

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA: 

  • do 3 mjeseca

ROK OTPLATE: 

  • do 3 godine, uključujući poček do 6 mjeseci za iznose kredita do 760.000 HRK
  • do 5 godina, uključujući poček do 6 ili do 12 mjeseci za iznose kredita iznad 760.000 HRK

KONTAKTIRAJTE NAS