Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji - 2. faza
Datum objave: 19. 10. 2021.

Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji - 2. faza

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala i srednja poduzeća

 
Iznos:

do 1.400.000,00 kn

 
Rok za prijavu:

27. prosinca 2021. godine

 
Saznajte više
Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2021. godinu
Datum objave: 27. 09. 2021.

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2021. godinu

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

 
Iznos:

20.000,00 kn - 50.000,00 kn

 
Rok za prijavu:

09. listopada 2021.

 
Saznajte više