Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
 

Predmet Poziva

Ovim Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 - TRL 8 1 , kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Svrha (cilj) Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća koja su osnovana najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga)

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije)

Iznos bespovratnih sredstava:

 • najniži iznos 200.000,00 kn
 • najviši iznos 1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore:

 • do 85%

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

 • Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
 • Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
 
 
Kontaktirajte nas