Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
 

Predmet Poziva

Ovim Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. one čija je tehnološka razina razvijenosti projekta između TRL 5 - TRL 8 1 , kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Svrha (cilj) Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga/tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga
  • Novoosnovani MSP-ovi za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 - TRL 8 

Prihvatljive aktivnosti:

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.)
  • osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg odabere prijavitelj. Usporedno s financiranjem, korisnici su obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za startup tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije

Iznos bespovratnih sredstava:

  • najniži iznos 200.000,00 kn / 26.545 EUR
  • najviši iznos 1.000.000,00 kn / 132.723 EUR

Intenzitet potpore:

  • do 85%

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

  • od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati
 
 
Kontaktirajte nas