Bespovratne potpore za poduzetnike Zagrebačke županije
 

Uvjeti prijave:

 • Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti
 • Prihvatljivi prijavitelji imaju sjedište na području Zagrebačke županije
 • Pozitivno poslovanje u 2021. godini.
 • Uvjet broja zaposlenih odnosi se na trgovačka društva, zadruge i ustanove koje trebaju imati prosječno najmanje 1 zaposlenog u 2021. godini. Obrti i poduzetnici početnici ne moraju imati zaposlene.
 • Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2022. godine.

PROIZVODNE DJELATNOSTI

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva i opreme za obavljanje proizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA)
 • Preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA)

NEPROIZVODNE DJELATNOSTI

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA)
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski I radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa
 • Nabava vozila - isključivo kategorija N1 i N2 - koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
 • Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice)

PODUZETNICI POČETNICI

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme.
 • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
 • Izrada web shopa i izrada internetske stranice
 • Nabava vozila - isključivo kategorija N1 i N2 - koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe.
 • Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)
 • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera
 • Nabava uredskog i radnog namještaja

Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena.

To znači da se kod prijave za kapitalnu pomoć za proizvodne djelatnosti prijavljuje ili nabava strojeva i opreme ili preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme; ne obje namjene zajedno.
Kod prijave za kapitalnu pomoć za neproizvodne djelatnosti prijavljuje se npr. ili nabava strojeva alata i opreme ili se prijavljuje unutrašnje uređenje poslovnog prostora ili nabava informatičke opreme i poslovnog softvera, izrada internetske stranice i web shopa; ne dvije ili više namjena istovremeno.

IZNOS POTPORE

PROIZVODNE DJELATNOSTI

A) MIKRO SUBJEKTI

 • ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 80.000,00 - 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 kuna
 • ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna

B) OSTALI SUBJEKTI MALOG GOSPODARSTVA

 • ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 200.000,00 - 250.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 kuna
 • ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 250.000,00 kn potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 kuna

NEPROIZVODNE DJELATNOSTI

 • ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 45.000,00 - 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna
 • ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna

PODUZETNICI POČETNICI

 • potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna, ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava.

Prijave se dostavljaju do 5. svibnja 2022. godine.

 
 
Kontaktirajte nas