Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
 

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Pozivom se želi potaknuti MSP-ove:

1. na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja

2. na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji

3. na prelazak na kružno gospodarstvo

Prihvatljivi prijavitelji:

 • MSP-ovi koji su registrirani u NKD sektoru C Prerađivačka industrija
 • Prijavitelj koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 2019. godini
 • Prijavitelj mora imati jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2019. ili 2020. godini
 • Prijavitelj ne smije imati iskazan negativan EBITDA u 2019. ili 2020. godini
 • Prijavitelj mora imati minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 10% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. ili 2020. godini
 • Prijavitelju ukupni godišnji poslovni prihodi ne smiju iznositi manje od ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu

Iznos potpore:

 • Minimalni: 500.000,00 kn
 • Maksimalni: 7.500.000,00 kn

Intenzitet potpore:

 • Intenzitet potpore u pravilu je 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja poduzeća, dok se određeni manji troškovi sufinanciraju sa 50%, 60%, 70% i 75% potpore

Prihvatljive aktivnosti:

1. Regionalne potpore

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta:

 • uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili naknadnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline
 • uvođenja tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
 • uvođenja tehnoloških rješenja za diverzifikaciju proizvodnje i povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica
 • uvođenje rješenja za digitalizaciju i optimizaciju proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd)
 • uvođenja sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode
 • i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)

2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta:

 • uvođenja novih zelenih poslovnih modela
 • uvođenje poslovnih modela za digitalizaciju
 • uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala
 • uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje i sl.
 • i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)

3. Savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika:

 • savjetovanja za upravljanje projektom
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • savjetovanja usmjerenih na jačanje kibernetičke sigurnosti
 • izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja
 • izrade i podrške u izradi planova oporavka nakon katastrofa
 • savjetovanja i izrada planova za učinkovitije korištenje resursa, digitalizaciju i automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja
 • i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)

4. Potpore za usavršavanje

Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja:

 • jačanja digitalnih vještina zaposlenika
 • usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu
 • usavršavanja zaposlenika za primjenu novih poslovnih modela i sl.
 • i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)

5. Potpore male vrijednosti

Prateće aktivnosti povezane s projektom:

 • pripreme dokumentacije projektnog prijedloga
 • izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije
 • nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe (u obliku dizalica topline, kotlova na biomasu, solarnih panela i sl.)provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja
 
 
Kontaktirajte nas