Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godini
 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godini, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • obrti i trgovačka društva koji djeluju na području Brodsko-posavske županije 
 • registrirani su najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave
 •  imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini uključujući vlasnika/cu obrta 

Namjena potpore:

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti gospodarstva, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno s ciljem ostvarenja strateških ciljeva utvrđenih Planom razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, a za sljedeće namjene:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa
 • unutrašnje uređenje poslovnog prostora
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija i uvjeta u radnom okolišu
 • edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika;
 • marketinške aktivnosti
 • informatizaciju i digitalizaciju poslovanja

Priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2022.).

Intenzitet potpore: 50%

Iznos potpore:

 • do 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju
 • do 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Rok za podnošenje prijava jest do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022. godine.

 
 
Kontaktirajte nas