Komercijalizacija inovacija
 

Predmet Poziva

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 91 ).

Svrha (cilj) Poziva

Ovim Pozivom potaknut će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji

 • mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Prihvatljive aktivnosti:

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.
 
Iznos bespovratnih sredstava:

 • najniži iznos 760.000,00  kn
 • najviši iznos 5.320.000,00 kn

Intenzitet potpore:

 • Regionalne potpore za ulaganje
  • Panonska Hrvatska: Mikro i mala poduzeća: 70%, Srednja poduzeća: 60%
  • Sjeverna Hrvatska: Mikro i mala poduzeća: 70%, Srednja poduzeća: 60%
  • Jadranska Hrvatska: Mikro i mala poduzeća: 60%, Srednja poduzeća: 50%
  • Grad Zagreb: Mikro i mala poduzeća: 55%, Srednja poduzeća: 45%
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: do 50%
 • Potpore za inovacije za MSP-ov: do 50%
 • Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja: do 50%
 • Potpore male vrijednosti - de minimis - popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta: do 75%

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

 • Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.
 • Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
 
 
Kontaktirajte nas