Objavljen natječaj za dodjelu potpora potresom pogođenim drvoprerađivačima
 

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Provedbena mjera: Ulaganje u sanaciju šteta na proizvodnoj tehnologiji i opremi, informacijskoj I komunikacijoskoj tehnologiji I proizvodno-poslovnom objektu nastalih kao posljedica potresa

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, i to:

 • registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31)
 • registrirani u Republici Hrvatskoj s proizvodnjom na području pogođenom potresom
 • koji su u prosincu 2020. imali aktivnu proizvodnju na području na kojemu je proglašena katastrofa
 • koji su u prosincu 2020. imali najmanje dvoje zaposlenih u stalnom radnom odnosu (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenikom)
 • koji imaju štetu na proizvodnim kapacitetima nastalu kao posljedica potresa
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
 • kojem podnitelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela

Prihvatljivi troškovi:

 • popravak strojeva, postrojenja i za njih vezanih uređaja i opreme oštećenih uslijed potresa
 • kupovina za istu namjenu strojeva, postrojenja i za njih vezanih uređaja i opreme koji su zamjena za neupotrebljive strojeve, postrojenja i za njih vezane uređaje i opremu uništene uslijed potresa
 • kupovina viljuškara, transportera i slično
 • adaptacija objekata koji su oštećeni uslijed potresa
 • uklanjanje objekata koji su oštećeni uslijed potresa, a koje nije moguće adaptirati i izgradnja novih objekata za istu namjenu
 • trošak sanacije štete na infrastrukturi u tvorničkom krugu nastale uslijed potresa (asfalt, sustav odvodnje, vodovodna mreža i slično)
 • trošak servisa informacijske i komunikacijske tehnologije koja je oštećena uslijed potresa
 • trošak kupovine za istu namjenu informacijske i komunikacijske tehnologije koja je zamjena za neupotrebljivu tehnologiju uništenu uslijed potresa
 • trošak ishođenja nalaza i mišljenja vještaka (ovlaštenog za procjenjivanje štete iz potrebnog područja/struke)

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore po jednom podnositelju: do 1.400.000,00 kn

Rok za podnošenje prijave: 08. ožujka 2021. godine.

 
 
Kontaktirajte nas