Osječko-baranjska županija: Potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
 

Korisnici potpore:

 • trgovačka društva,
 • obrtnici i
 • zadruge (u nastavku: poduzetnici).

*Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze.

* Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Uvjeti za dodjelu potpore:

Potpore se odobravaju poduzetnicima koji:

 • u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjele Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te imaju sjedište, a vlasnici obrta i prebivalište na području Osječko-baranjske županije (u nastavku: Županija),
 • su upisani u registar trgovačkog suda, odnosno obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u nastavku: HZMO),
 • imaju najmanje jednog, a ne više od pedeset zaposlenih radnika na dan 31. ožujka 2021. godine,
 • imaju prihode/primitke smanjene za 50 % i više:
 1. u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine u odnosu na prihode/primitke ostvarene u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine do 29. veljače 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar do 30. studenog 2019. godine
 2. u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine u odnosu na prihode/primitke ostvarene u razdoblju od 1. rujna 2020. godine do 30. studenog 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar od 1. prosinca 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine
 3. u veljači 2021. godine u odnosu na prvi naredni mjesec od mjeseca upisa u registar trgovačkog suda ili obrtni registar ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar od 1. rujna do 30. studenog 2020. godine,
 •  su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore uredno podmirili poreze, doprinose te plaće i druge obveze prema radnicima,
 • su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna te
 • ispunjavaju uvjete za odobravanje potpora male vrijednosti prema odredbama važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore.

*Pod prihodom/primitcima u određenom razdoblju smatraju se prihodi/primitci ostvareni od isporuke roba, izvedenih radova, obavljenih usluga i bespovratnih potpora, osim potpora za ublažavanje otežanih uvjeta poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19. 

Iznos potpore:

 • Potpora pojedinom poduzetniku može iznositi najviše do 10.000,00 kuna.
 
 
Kontaktirajte nas