Potpora za pokretanje,  razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
 

NAMJENA POTPORE:

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja (nastavno: potpora) dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

  • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i
  • kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.
 

INTENZITET POTPORE:

  • 50%
 

OPRAVDANI TROŠKOVI

  • nabava strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • kupovina, izgradnja i rekonstrukcija poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti
  • investicijsko i tekuće održavanje poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti
  • nabava računalne opreme, kupovina ili zakup licenciranih računalnih programa.
 
 
Kontaktirajte nas