Potpore za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja
 

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik koji je prema NKD-u registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja
 • ima proizvodnju u gore navedenim djelatnostima na teritoriju RH, i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja
 • preko 51% ukupnog godišnjeg prihoda/primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
 • ostvario je pozitivan financijski rezultat u 2021. godini
 • ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2021. i u travnju 2022. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)
 • nema porezni dug
 • ima podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
 • on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
 • Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
 • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
 • Sudjelovanje na sajmu ili izložbi

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.


ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJA

Prihvatljivi trošak:

Jedan stroj ili jedno postrojenje (kotao na biomasu ili sušionica ili parionica ili slično) te s njim povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija, izvršeno od istog dobavljača.

Neprihvatljivi troškovi:

a) troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj Javni natječaj

b) motorno vozilo (kamion, viličar ili slično), prikolica, transporter i slično te šumska mehanizacija

c) tehnologija za proizvodnju cijepanog (ogrjevnog) drva

d) tehnologija za proizvodnju drvnog briketa

e) sustav ekshaucije (odsis)

f) potrošni materijal, inventar, sitni alat, ručni alat i slično

g) troškovi vlastitog rada i materijala

h) porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

i) carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično)

Intenzitet potpore: 70%

Iznos potpore: 20.000,00 do 1.000.000,00 kn

ULAGANJE U PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT

Prihvatljivi trošak:

Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (ugrađeni materijal i radove).

Neprihvatljivi troškovi:

a) troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj Javni natječaj

b) silos, spremište drvne sječke i slično

c) proizvodno-poslovni objekt namijenjen za proizvodnju cijepanog (ogrjevnog) drva

d) jama, bazen za parenje ili kuhanje trupaca i slično

e) troškovi vezani uz ishođenje dokumentacije za izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta

f) troškovi vlastitog rada i materijala

g) troškovi pripremih i zemljanih radove

h) troškovi priključaka (električna energija, voda, 

plin i slično)

i) troškovi uređenja zemljišta/okolišta (asfalt, ograda i slično)

j) porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

k) carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično)

Intenzitet potpore: 70%

Iznos potpore: 50.000,00 do 1.000.000,00 kn

ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

Prihvatljivi trošak:

Jedan softver/aplikacija ili nadogradnja jednog postojećeg softvera/aplikacije.

Neprihvatljivi troškovi:

a) troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj Javni natječaj

b) dnevnica, smještaj i prijevoz sudionika na sajmu ili izložbi

c) poslovni pokloni

d) catering

e) troškovi održavanja poslovnih sastanaka

Intenzitet potpore: 70%

Iznos potpore: 10.000,00 do 200.000,00 kn

SUDJELOVANJE NA SAJMU ILI IZLOŽBI

Prihvatljivi trošak:

Najam izložbenog prostora, uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge, transport izložaka vanjskog pružatelja usluge i promidžbeni materijal vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi.

Neprihvatljivi troškovi:

a) troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj Javni natječaj

b) hardver/stolno, prijenosno računalo i njegovi dijelovi, tablet uređaji i slično

c) održavanje aplikacija

Intenzitet potpore: 70%

Iznos potpore: 20.000,00 do 500.000,00 kn

 
 
Kontaktirajte nas