Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora
 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • turističke agencije
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije, 
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja.
 

UVJET:

 • pad prihoda u 2020 godini od najmanje 75%  u odnosu na 2019. godinu (od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora, kao što su potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i fondova Europske unije te turističkih zajednica, kao i prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine za što je potrebno dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju, kao što su računi, ugovori, pojašnjenja)
 
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.
 • Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije.
 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 • 30. srpnja 2021.
 
 
Kontaktirajte nas