Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji - 2. faza
 

Predmet i svrha poziva Predmet Poziva:

Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

Svrha (cilj) Poziva:

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. 

Intenzitet potpore: 85%

Visina potpore: 

 • Najniža vrijednost potpore: 100.000,00 kn
 • Najviša vrijednost potpore: 1.400.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • ulaganje u materijalnu imovinu
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu
 • vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
 • ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
 • ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
 • priprema prijave na ovaj Poziv (trošak se priznaje ukoliko je nastao u razdoblju od 1.1.2020. do dana predaje projektnog prijedloga)
 • priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata (trošak je prihvatljiv ako je nastao od 1.1.2020.) 
 • priprema i provedba nabave za potrebe projekta
 • informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7. Uputa za prijavitelje
 • upravljanje i rad na projektu
 • promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.12. Uputa za prijavitelje

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 22.11.2021 10:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.12.2021 16:00:00

 
 
Kontaktirajte nas