Bespovratne potpore za poduzetnike do kraja 2022. godine

Do kraja 2022. godine iz Nacionalnog plana za opravak i otpornost (NPOO) provesti će se nekoliko natječaja usmjerenih na digitalizaciju, inovacije i zelenu transformaciju. U nastavku više informacija o trenutno otvorenim natječajima i natječajima u najavi:

OTVORENI 

1. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća - od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine

Cilj poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije)

 Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK

2. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo - od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija (10) , proizvodnja tekstila (13), drvoprerađivačka industrija (16), papirna industrija (17), kemijska industrija (20), građevinska industrija (23), metaloprerađivačka industrija (24)
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

U NAJAVI

3. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju - 4. kvartal 2022.

Predmet poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća registrirana za djelatnosti „55 Smještaj“ i „93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova“

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp ) za smještaj visoke kvalitete
 • ulaganja u prateći sadržaj ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma
 • ulaganja u zabavne i tematske parkove i druge inovativne sadržaje, koji mogu uključivati i ugostiteljske sadržaje koji uvode procese prihvatljive za okoliš, digitalne tehnologije i kružno gospodarstvo te unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.
 • ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion) najmanje kategorije tri zvjezdice
 • ulaganja u projekte inovacijskih klastera u lancu vrijednosti turizma radi poticanja inovacija, razmjene informacija, pružanja usluga poslovne podrške, razmjene znanja te povezivanja i suradnje u turističkom ekosustavu te u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 100.000,00 HRK
 • najviši iznos 50.000.000,00 HRK

4. Vaučeri za digitalizaciju - 4. kvartal 2022. 

Svrha poziva su ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost. Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća 5 vrsta vaučera, koji će se dodjeljivati kroz više natječaja Vaučeri za digitalizaciju, a moguće je prijaviti maksimalno 2 vaučera.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • vaučer za digitalnu transformaciju
 • vaučer za digitalni marketing
 • vaučer za kibernetičku otpornost
 • vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 75.000,00 HRK
 • najviši iznos 150.000,00 HRK
 
 
 
Kontaktirajte nas