ESIF Mikro investicijski zajmovi

KOME SU NAMIJENJENI ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI?

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro investicijski zajmovi je namijenjen mikro i malim subjektima malog gospodarstva.

KOJI JE CILJ I NAMJENA ESIF MIKRO INVESTICIJSKIH ZAJMOVA?

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika. Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

  • osnivanja obrta i trgovačkih društava
  • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
  • samozapošljavanja
  • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

KOJI SU OSNOVNI UVJETI ESIF MIKRO INVESTICIJSKIH ZAJMOVA?

Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,1% – 0,5%

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena: osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

 
 
 
Kontaktirajte nas