Kohezijska politika EU-a u žarištu oporavka: U samo 4 mjeseca odobrene 34 milijarde EUR za regije i gradove

Na konferenciji za medije povodom 19. europskog tjedna regija i gradova 2021. Komisija je dala pregled stanja provedbe pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT–EU). U okviru instrumenta REACT-EU odobrena je 34,1 milijarda eura, od čega je 3,5 milijardi isplaćeno u samo četiri mjeseca, što ga čini prvim instrumentom iz paketa NextGenerationEU iz kojeg su isplaćena sredstva za oporavak država članica.
U samo četiri mjeseca odobreno je 86 % raspoloživih sredstava iz instrumenta REACT-EU za ovu godinu. Putem Europskog fonda za regionalni razvoj mobilizirano je 21,7 milijardi eura, putem Europskog socijalnog fonda 12 milijardi eura i putem Fonda europske pomoći za najpotrebitije 410 milijuna eura.

Sredstva iz instrumenta REACT-EU dopunjuju paket Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus (CRII), putem kojeg je mobilizirano više od 21 milijarde eura za ispunjavanje hitnih gospodarskih i socijalnih potreba sektora na koje je najviše utjecala pandemija koronavirusa. 

Rezultati nove ankete Eurobarometra pokazuju da građani uvelike primjećuju potporu kohezijske politike za oporavak – 69 % ispitanika upoznato je s inicijativama kohezijske politike protiv negativnih posljedica pandemije.

Izvješće pokazuje da je općenita informiranost o projektima koje financira EU u porastu. 

Prosjek u EU-u sad je 41 %, što je povećanje za 7 postotnih bodova u usporedbi s rezultatima od prije 10 godina. Od ispitanika koji su upoznati s projektima koje financira EU 80 % ih misli da ti projekti imaju pozitivan utjecaj na regije.

Više o temi možete pročitati na poveznici.

 
 
 
Kontaktirajte nas