Kohezijska politika Europske unije 2021. - 2027.

U novom financijskom razdoblju (2021. - 2027.), Europska Unija poticati će ulaganja koje će doprinijeti izgradnji:

  • Pametnije Europe kroz inovacije, digitalizaciju, ekonomsku transformaciju i potporu malim i srednjim poduzećima
  • Zelenije Europe bez ugljika, provodi Pariški sporazum i ulaže u energetsku tranziciju, obnovljive izvore i borbu protiv klimatskih promjena
  • Povezane Europe sa strateškim prometnim i digitalnim mrežama
  • Socijalne Europe ostvarujući europski stup socijalnih prava i podržavajući kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, vještine, socijalnu uključenost i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti
  • Europe bliža građanima podržavajući lokalne razvojne strategije i održivi urbani razvoj u cijeloj EU
 

Video

 
 
 
Kontaktirajte nas