Ministrica Tramišak: “Iz EU smo u osam godina povukli 68 milijardi kuna, a uplatili 28 milijardi”

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji, iz europskog proračuna uplaćeno je devet milijardi eura, odnosno 68.69 milijardi kuna.

Razdoblje je to od osam godina, podsjetit ćemo, a u istom je tom razdoblju Hrvatska u europsku blagajnu dostavila 28,25 milijardi kuna.

U državni proračun Republike Hrvatske od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. uplaćeno je 6,17 milijardi kuna, a iz Vlade su točno pobrojili i za što je sve novac pristigao.

Počelo se s programom Konkurentnost i kohezija, u sklopu kojeg je ukupno pokrenuto 329 postupaka dodjele bespovratnih sredstava vrijednosti 75,67 milijardi kuna, deset u prvoj polovici lanjske godine, vrijednih 1,67 milijardi kuna.

Bili su to “Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu”, projekt očuvanja koraljnog grebena i livada morske cvjetnice u NP-u Mljet, izrada Ecomanagera, odnosno “šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom”, razminiranje i zaštita šuma u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca sa sanacijom “opasnog mjesta na državnoj cesti D57”, nabava autobusa za javni gradski prijevoz, uvođenje “inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita”, podvožnjak u Mandićevoj u Osijeku, a dva se postupka odnose na potres, točnije obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH te uklanjanje i izgradnju zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH.

U programu Učinkoviti ljudski potencijali u prvih šest mjeseci 2021. pokrenuto je pet postupaka dodjele bespovratnih sredstava vrijednosti 1,18 milijardi kuna, a odnosili su se oni na potpore za očuvanje radnih mjesta, poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama te na cjeloživotno učenje.

Dotaknut ćemo se još programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u sklopu kojeg je ukupno objavljeno 129 natječaja za dodjelu potpora vrijednosti 21.436,62 milijarde kuna, a u prvoj polovici 2021. njih deset, za dodjelu potpora od 963 milijuna kuna. Ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica, podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara te obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala neki su od njih.

Izvor: MRRFEU/vecernji.hr 

 
 
 
Kontaktirajte nas