Nova kohezijska politika 2021. - 2027.

Za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027., Europska komisija predlaže modernizaciju Kohezijske politike. Pet glavnih ciljeva potaknuti će ulaganja EU u razdoblju 2021. – 2027.:

  • Pametnija Europa kroz inovacije, digitalizaciju, ekonomsku transformaciju i potporu malim i srednjim poduzećima
  • Zelenija Europa bez ugljika, provodi Pariški sporazum i ulaže u energetsku tranziciju, obnovljive izvore i borbu protiv klimatskih promjena
  • Povezana Europa sa strateškim prometnim i digitalnim mrežama
  • Socijalna Europa ostvarujući europski stup socijalnih prava i podržavajući kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, vještine, socijalnu uključenost i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti
  • Europa bliža građanima, podržavajući lokalne razvojne strategije i održivi urbani razvoj u cijeloj EU
 

Video

 
 
 
Kontaktirajte nas