Održana radionica u Hrvatskoj obrtničkoj komori

Dana 07. rujna održali smo radionicu u Hrvatskoj obrtničkoj komori na temu "Mogućnosti financiranja MSP-a kroz ESIF financijske instrumente". 

Financijski instrumenti su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja ciljeva poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Usmjeravajući se na projekte koji su potencijalno ekonomski iskoristivi, financijski instrumenti pružaju podršku ulaganjima putem zajmova, jamstava uz mogućnost kombiniranja sa  subvencioniranjem kamatne stope te vlasničkih i kvazi-vlasničkih instrumenata financiranja. Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

Trenutno su aktualni sljedeći financijski instrumenti:

ESIF MIKRO ZAJAM

Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,1% – 0,5%

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena: osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

COVID-19 ZAJAM

Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

  • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
  • ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu
  • ili su u 2020. godini ostvari pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su sa potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti, odnosno, jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, a to su Brodsko-posavska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija i Virovitičko-podravska županija

Iznos: do 380.000,00 kn

Kamatna stopa: 0,25%

Rok korištenja: do 6 mjeseci

Poček: do 12 mjeseci 

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: zadužnica

 
 
 
Kontaktirajte nas