Što je investicijska studija?

Što je investicijska studija?

Investicijska studija je dokument koja je sadržajno vrlo slična poslovnom planu, no daje detaljnije informacije o investiciji i prikazuje dodatne financijske pokazatelje za bolju ocjenu profitabilnosti i opravdanosti projekta. Investicijska studija predstavlja informacijsku osnovicu s fokusom na analizu tržišta, lokacijsku analizu, analizu prihoda i troškova projekta te projekciju financijskih izvještaja, analizu isplativosti i osjetljivosti projekta. Preduvjet je za ostvarivanje financiranja od strane određenih financijskih institucija kod projekata veće vrijednosti, zahtjeva kvalitetnu pripremu i realan prikaz budućih poslovnih događaja.

Kada se priprema investicijska studija?

Investicijska studija priprema se za investicije iznad 700.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

Koji je preporučeni sadržaj investicijske studije?

UVOD

SAŽETAK ULAGANJA

1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU

2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA

3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA

4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA

5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA

6. ANALIZA TRŽIŠTA

 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Analiza potrebnih kadrova
 • Proračun godišnjih bruto plaća

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

 • Opis tehničko-tehnološkog procesa
 • Utrošak sirovina, materijala i energenata
 • Tehnička struktura ulaganja
 • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

9. LOKACIJA

10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

 • Ulaganje u osnovna sredstva
 • Ulaganje u obrtna sredstva
 • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
 • Izvori financiranja
 • Obračun kreditnih obveza
 • Proračun amortizacije
 • Proračun troškova i kalkulacija cijena
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Financijski tok
 • Ekonomski tok
 • Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

 • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
 • Dinamička ocjena projekta
 • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 • Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Ukoliko Vam je potrebna analiza ekonomske opravdanosti ulaganja novčanih sredstava sa stajališta financijske efikasnosti, obratite nam se.

 

Poveznice

 
investicijska studija
 
 
Kontaktirajte nas