Uskoro ponovno otvaranje javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije

U rujnu se ponovno očekuje otvaranje javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije. Isti je natječaj već bio otvoren u ožujku te su u nastavku prikazani osnovni uvjeti. Očekuje se da će novi natječaj biti isti ili će izmjene biti minimalne.  

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • ustanove
 • trgovačka društva
 • obrtnici
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 • privatni iznajmljivači
 • samostalne djelatnosti
 • ostali pravni subjekti

Intenzitet potpore:

 • sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kn za sve opravdane troškove po svim lokacijama provedbe projekta

Prihvatljivi troškovi:

 • izvođenje radova koji uključuju nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • izrada glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje (trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine)
 • provedba stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor

Pozivom na broj + 385 1 66 26 546 ili mailom na info@pulsus-savjetovanje.hr saznajte više informacija i uz naš tim stručnjaka krenite s pripremom dokumentacije na vrijeme!

 
 
 
Kontaktirajte nas