Uspješna provedba projekta “Program prevencije bolesti u Specijalnoj bolnici Arithera”

Tijekom 2019. godine, Specijalna bolnica Arithera potpisala je Ugovor sa Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Program prevencije bolesti u Specijalnoj bolnici Arithera", a u okviru programa "Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 1". Ukupna vrijednost projekta iznosila je 499.998,46 kn te se projekt provodio u razdoblju od 22.10.2019. do 22.10.2020. godine. 


U Specijalnoj bolnici Arithera kao i na području čitave RH, zabilježen je velik broj pacijenata s bolestima lokomotornog sustava, melanomima, bolestima kralježnice, moždanog udara te bolestima krvnih žila. Najveći broj pacijenata bolnici se javlja kad je bolest već u poodmakloj fazi. Sve ovo proizlazi iz nedostatne informiranosti građana RH o navedenim bolestima.

Budući da pacijenti nisu svjesni bolesti i javljaju se u poodmakloj fazi, bolesti najčešće nije moguće u potpunosti izlječiti već samo utjecati na smanjenje negativnih posljedica. U zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to s dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u RH. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

Da bi doprinijeli povećanju svijesti građana o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, prebacivanju fokusa s liječenja posljedica na prevenciju uzroka odnosno rizika bolesti, smanjenju obolijevanja, boljim zdravstvenim pokazateljima stanovništva RH, rasterećenju sustava sekundarne zdravstvene zaštite, uštedama u zdravstvenom sustavu, većem sudjelovanju radno sposobnog stanovništva na tržištu rada te smanjenju stope smrtnosti u RH provodimo Program prevencije bolesti.

Projekt je bio usklađen sa sljedećim strateškim dokumentima:

  • Europa2020 - prioriteti uključivog razvoja;
  • Sporazum o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.– 2020 - prioritet koji se odnosi na poboljšanje zdravstvenih usluga na ekonomičan i učinkovit način;
  • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - specifični cilj 9.IV.1;
  • Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.– 2020. - Prioritet 6, Mjera 6.2. Poticanje preventivnih aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite;
  • Nacionalni program reformi 2017 - mjera Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi;
  • Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. - mjera unaprjeđenja prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika.

Uz poduzete  marketinške aktivnosti, tijekom provedbe ovog projekta, 200 građana dobilo je besplatne specijalističke i dijagnostičke preglede, održane su projektne radionice te su podijeljeni priručnici o prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog sustava, krvnih žila, melanoma i moždanog udara.

Glavna poruka kampanje bila je „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“.

Kroz kreativna rješenja, Specijalna bolnica Arithera upoznala je opću javnost kako stil života može utjecati na pojavu i razvoj određenih bolesti i koje opasnosti postoje od neliječenja bolesti. Kroz apel „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“ osvjestili su nužnost redovitih liječničkih pregleda u cilju spriječavanja nastanka i razvoja bolesti.

Više informacija o samom projektu možete vidjeti OVDJE

 
 

Galerija fotografija

 
 
 
Kontaktirajte nas