Vaučeri za digitalizaciju

VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA

Prihvatljivi troškovi: 

  • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

VAUČER ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Prihvatljivi troškovi: 

  • izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 76.000 kn

VAUČER ZA DIGITALNI MARKETING

Prihvatljivi troškovi: 

  • izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

VAUČER ZA KIBERNETIČKU OTPORNOST

Prihvatljivi troškovi: 

  • izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 110.000 kn.

VAUČER ZA RAZVOJ ILI PRIMJENU SLOŽENIH DIGITALNIH PROIZVODA I USLUGA

Prihvatljivi troškovi: 

  • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn

 

Indikativni datum objave Poziva: 2. kvartal 2022.

 
 
 
Kontaktirajte nas