ESIF Mikro zajam
 

Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,1% – 0,5%

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja: zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena: osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

 
 
Kontaktirajte nas