Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-A
 

KORISNICI KREDITA:

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora* – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).
 

NAMJENA SREDSTAVA:

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Kredit je moguće odobriti za:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
 • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Nije dozvoljeno:

 • financiranje PDV-a i ostalih poreza
 • financiranje Neprihvatljivih aktivnosti
 • refinanciranje postojećih kredita
 

IZNOS KREDITA:

 • iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

Pojedinom korisniku kredita nije moguće odobriti više kredita za isto ulaganje (investicijski projekt).

 

KAMATNA STOPA:

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u:
  • zelenu tranziciju, i/ili
  • digitalnu tranziciju, i/ili
  • projekte utemeljene na RDI.
 

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita
 

ROK OTPLATE:

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

 
 
Kontaktirajte nas