Investicije privatnog sektora
 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

 

NAMJENA SREDSTAVA:

 • Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
 • Obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.
 

IZNOS KREDITA:

 • U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
 • Najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.
 

KAMATNA STOPA:

 • Za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni* i ulažu u djelatnosti od posebnog interesa**: 1,50% godišnje, fiksna
 • Za poslovne subjekte koji ulažu na posebna područja RH*** i tržišno su konkurentni*: 2,00% godišnje, fiksna
 • Za ostale poslovne subjekte: 3,00% godišnje, fiksna
 

ROK OTPLATE:

 • Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine
 • Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
 • - za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • - za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.
 

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.

 

* Kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

** Djelatnosti od posebnog interesa definirane su Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

*** Posebna područja RH definirana su u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

 

Poveznice

 
hborkrediti
 
Kontaktirajte nas