Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje turističkog sektora na području Osječko-baranjske županije
 

KORISNICI KREDITA

 • fizičke osobe - obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a,
 • trgovačka društva i
 • obrtnici

koji su registrirani za obavljanje turističke djelatnosti, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, te obavljaju turističku djelatnost na području Osječko-baranjske županije.

NAMJENA KREDITA

Kratkoročni krediti za financiranje:

 • pripreme turističke sezone tekuće godine i
 • financiranje ostalih ulaganja u turizmu.

Dugoročni krediti za:

 • kupnju, izgradnju uređenje, adaptaciju, rekonstrukciju, dogradnju, opremanje apartmana, soba, kampova, ugostiteljskih i sportskih objekata, bazena i sl.,
 • kupnju plovila i opreme i
 • refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganje u gore navedene namjene.

VISINA KREDITA

 • najniži iznos pojedinačnog kratkoročnog kredita iznosi 10.000,00 kuna,
 • najviši iznos pojedinačnog kratkoročnog kredita iznosi 250.000,00 kuna,
 • najniži iznos pojedinačnog dugoročnog kredita iznosi 50.000,00 kuna i
 • najviši iznos pojedinačnog dugoročnog kredita iznosi 1.000.000,00 kuna.

KAMATNA STOPA

Redovna kamatna stopa za Korisnike kredita: 3,00%, godišnje, fiksna.

Osječko-baranjska županija subvencionira dio redovne kamatne stope s 2 postotna poena godišnje, fiksno.

Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope.

Korisnik kredita obvezuje podmiriti kamatu u cijelosti za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka.

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Rok korištenja:

 • kratkoročnih kredita može biti do 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita, a
 • dugoročnih kredita može biti do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita.

ROK OTPLATE KREDITA

Kratkoročni krediti:

 • maksimalno 12 mjeseci.

Dugoročni krediti:

 • do 10 godina, pri čemu je moguće ugovaranje počeka do 12 mjeseci.

NAČIN OTPLATE KREDITA

Kratkoročni krediti:

 • sukcesivno u ratama ili odjednom.

Dugoročni krediti:

 • u mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.
 
 
Kontaktirajte nas