Poduzetništvo mladih, žena i početnika
 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice.

NAMJENA SREDSTAVA:

Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.

Obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

IZNOS KREDITA:

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn.

Najviši iznos kredita iznosi 2.000.000,00 kn, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja.

KAMATNA STOPA:

2,00% godišnje, fiksna

ROK OTPLATE:

  • Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine
  • Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
    • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 14 godina, uključujući poček do 5 godina,
    • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 14 godina, uključujući poček do 4 godine.

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.

 
 
Kontaktirajte nas