CMB d.o.o. – Jačanje usluga građevinskog sektora

Važnost građevinskog sektora vidljiva je kroz brojne ekonomske i socijalne značajke. Građevinski sektor važan je segment koji ostvaruje znatan udio u BDP-u te zapošljava značajan dio radne snage. Osim utjecaja na zaposlenost i BDP, može se istaknuti i lokalni i nacionalni značaj građevinskog sektora. Kada se govori o lokalnom značaju misli se na lokalne građevinske projekte koji pridonose zapošljavanju lokalnog stanovništva te se stvara tržište za lokalne dobavljače materijala i drugog. S druge strane, nacionalni značaj se očituje kroz radove na infrastrukturnim projektima poput autocesta, željeznica i tako dalje. Uz navedeno, korištenjem ekološki prihvatljivih materijala, građevinarstvo ima veliki utjecaj na energetsku učinkovitost i borbu protiv klimatskih promjena. U ekonomski značaj ovog sektora, važno je istaknuti i socijalni značaj koji se prije svega odnosi na osjećaj sigurnosti s obzirom na građevinske propise i druge zakone koji daju dozu sigurnosti izgrađenim objektima. Socijalni značaj vidljiv je i kroz doprinos estetici područja i objekata te razne gradske obnove.

Važnost za uslugama građevinskog sektora prepoznata je i od Društva CMB d.o.o. iz Kloštar Ivanića. Djelatnost Društva je najvećim dijelom temeljena na obavljanju svih vrsta građevinskih radova u niskogradnji i visokogradnji, a navedeno obuhvaća sljedeće usluge: pripremni radovi na gradilištu, iskop i zemljani radovi, građevinski radovi u niskogradnji i visokogradnji, uređivanje interijera u okviru građevinskih radova te ostale usluge kao što je prijevoz namještaja, najam mehanizacije i strojeva i dr.

 
CMB d.o.o. – Jačanje usluga građevinskog sektora

S ciljem jačanja konkurentnosti i ostvarivanja ušteda u poslovanju, Društvo je u posljednjih godinu dana apliciralo na natječaj agencije HAMAG-BICRO te na natječaj za poticanje razvoja poduzetništva Zagrebačke županije. Prilikom toga, nabavljali su se dodatni strojevi za pružanje građevinskih usluga koje čine predmet poslovanja Društva.

S obzirom na postignute pozitivne rezultate, veselimo se našoj daljnjoj suradnji u okviru apliciranja na EU i Nacionalne natječaje.