Poboljšanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije Privatne prakse Željko Čop

Privatno zdravstvo u Hrvatskoj već dugi niz godina bilježi značajan rast. S obzirom na to da je zdravstvo jedno od važnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj, privatnu zdravstvenu industriju je potrebno neprekidno unaprijeđivati. Ulaganje doprinosi rješavanju problema, ili djelomičnom ublažavanju, smanjivanju dugih listi čekanja te poboljšavanju kvalitete usluge kroz modernizaciju opreme. Isto tako, ulaganje omogućuje ostvarivanju potrebnih certifikata, efikasniju prevenciju bolesti, a time i liječenje, unapređenje postojećih i pružanje novih usluga. Ulaganje u privatno zdravstvo omogućuje i konkurentnost u odnosu na inozemne ponuditelje istih ili sličnih usluga na tržištu.

Osnovna djelatnost Privatne prakse Željko Čop odnosi se na pružanje usluge fizikalne terapije i rehabilitacije – kineziterapija, elektroterapija, magnetoterapija, kinesiotaping, masaža, medicinske vježbe, programi specijalnih tehnika te fizikalna terapija i rehabilitacija u kući klijenata.

U sportu osoba s invaliditetom zadnjih petnaestak godina, vlasnik Prakse angažiran je kao stručni djelatnik i klasifikator u stolnom tenisu i kuglanju. Do danas je četiri puta prisustvovao kao glavni fizioterapeut hrvatske reprezentacije na paraolimpijskim igrama. Isto tako, kao stručna osoba surađuje sa više sportaša u raznim sportovima (atletici, stolnom tenisu, plivanju, skijanju i sjedećoj odbojci).

S obzirom na prethodno navedene činjenice, zdravstveni sektor mora biti prepoznat kao gospodarski čimbenik koji može značajno doprinijeti novom zapošljavanju, razvoju hrvatskog gospodarstva temeljenog na znanju te povećanju domaće konkurentnosti. Praksa je tijekom posljednjih godina aplicirala na zajmove agencije HAMAG-BICRO u okviru kojeg je tražila sredstva za nabavu uređaja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Isto je doprinijelo proširenju i poboljšanju postojećih usluga te rastu prihoda i novozapošljavanjima. 

S obzirom na postignute pozitivne rezultate, veselimo se našoj daljnjoj suradnji u okviru prijave i provedbe EU i nacionalnih poziva.