Građevinarstvo je izuzetno značajna gospodarska djelatnost koja ima obilježja proizvodnog i uslužnog sektora, a kao takva ima snažan utjecaj na dinamiku gospodarskog rasta. Utjecaj se očituje kroz zapošljavanje znatnog broja stanovništva, a često uključuje i radnu snagu iz drugih zemalja. Također potiče razvoj tehnologije, novih materijala i inovativnosti, anticipira kretanje na tržištima kapitala te se građevinskom aktivnošću podiže razina imovine, odnosno infrastrukture zemlje, što otvara mogućnosti dugoročnog rasta.

Zahvaljujući stručnim zaposlenicima i pružanju visokokvalitetnih građevinskih usluga, Obrt AMOS je stvorio dugoročni partnerski odnos s kupcima i dobavljačima širom Republike Hrvatske. Tržište prodaje obuhvaća raznovrsnu strukturu kupaca, a usluge koje im Obrt pruža odnose se na sljedeće:

 •  građevinski radovi na obiteljskim kućama
 •  adaptacija interijera
 •  iskop te zemljani i pripremni radovi na gradilištima
 •  uređenje okućnica
 •  izgradnja bazena

Proširenjem poslovanja i obuhvata poslova, Obrt je prepoznao potrebu za nabavom dodatnog mini bagera koji je nabavljao kroz prijavu na ESIF mali zajam. Realizacija ove investicije imala je sljedeći učinak na  poslovanje Obrta:

 •  Brže pružanje usluga
 •  Povećanje obujma poslovanja
 •  Povećanje konkurentnosti Obrta
 •  Učvršćivanje tržišne pozicije
 •  Novo zapošljavanje
 •  Rast prihoda

S obzirom na postignute pozitivne rezultate, veselimo se našoj daljnjoj suradnji u okviru apliciranja na EU i Nacionalne natječaje.

 
 

Galerija fotografija