Povećanje konkurentnosti obrta za strojnu obradu metala Pecka

Gospodarstvo Osječko-baranjske županije razvijeno je u kontekstu svojih prirodnih obilježja i položaja. Uz 260.000 ha poljoprivrednih površina tu je i preko 120.000 ha pod šumom što je rezultiralo razvojem poljoprivredne proizvodnje, kako biljne tako i stočarske, koja je baza za razvoj prehrambene industrije, te drvne industrije, koja nije razvijena u onoj mjeri koliko bi se moglo očekivati s obzirom na kvalitetnu sirovinsku osnovicu. Uz prehrambenu i drvnu razvijene su i neke druge grane prerađivačke industrije. Vrlo značajno mjesto u prerađivačkoj industriji Osječko-baranjske županije zauzima proizvodnja strojeva i proizvoda od metala, kemijska industrija, proizvodnja celuloze i papira, zatim proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (građevinski materijali).

Iako je prerađivačka industrija zajedno s poljoprivredom najznačajnija grana djelatnosti na području Osječko – baranjske županije, ali i samog grada Našica, poduzeća koja se bave proizvodnjom, popravkom i održavanjem poljoprivrednih strojeva je vrlo malo. S druge strane, postoji veliki broj poljoprivrednih gospodarstava koje se u obavljanju te djelatnosti koriste poljoprivrednim strojevima i pripadajućim dijelovima.

S obzirom na sve prethodno navedeno, g. Vladimir Bestvina prepoznao je potrebu za otvaranjem Obrta za proizvodnju sitnih dijelova za poljoprivredne strojeve te popravak i održavanje različitih poljoprivrednih strojeva i dijelova za iste.

Obrt za strojnu obradu metala Pecka nalazi se u Našicama, a njegova osnovna aktivnost odnosi se na proizvodnju sitnih dijelova za strojeve te na popravak i održavanje strojeva za poljoprivredu. Obrt između ostalog ima povezano Društvo koje se bavi proizvodnjom poljoprivrednih strojeva koji su namijenjeni obradi tla. Proizvodni asortiman Društva obuhvaća teške drljače, lake drljače, sjetvospremače i kultivatore različitih dimenzija i tehničkih osobina za kvalitetnu pripremu sjetvenih površina iz domaće proizvodnje. Obrt u okviru svoje osnovne djelatnosti često nastupa i na različitim sajmovima povezanima sa poljoprivredom, a na kojima izlaže svoje proizvode. Jedan od ključnih prioriteta poslovanja je i zadovoljstvo kupaca, a upravo su sajmovi mjesta gdje Obrt prikuplja povratne informacije kako bi unaprijedilo svoje proizvode.

U branši kao što je pružanje usluga popravka i održavanja strojeva za poljoprivredu i pripadajućih dijelova za strojeve, neophodno je pratiti trendove koji se konstantno mijenjaju, a s ciljem održavanja dugoročne suradnje sa korisnicima usluga i poslovne stabilnosti. Kako bi se osigurala konkurentnost poslovanja, potrebno je među prvima usvajati novine u pružanju usluga, prilagođavati se potrebama kupaca, unaprjeđivati poslovne procese i ulagati u nabavu najnovijih strojeva i opreme za proizvodnju. Upravo iz navedenih razloga, obrt za strojnu obradu metala Pecka započela je s korištenjem sredstava iz EU fondova tijekom 2017. te je isti trend nastavilo i danas.

Tijekom navedenog razdoblja, Obrt je koristio sredstva iz EU fondova   putem sljedećih natječaja i programa:

  • ESIF mikro zajam
  • Potpore za ulaganje u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije

S obzirom na postignute pozitivne rezultate, veselimo se našoj daljnjoj suradnji u okviru apliciranja na EU i Nacionalne natječaje.

Više o poslovanju obrta za strojnu obradu metala možete pronaći na: http://www.pecka.hr/ ili posjetite njihovu Facebook stranicu.