Rast tržišnog udjela Društva LED Elektronika

LED Elektronika, osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, registrirana je za djelatnost 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju.

Osnovna djelatnost Društva je razvoj, projektiranje, proizvodnja, ugradnja i održavanje sustava LED rasvjete, cestovne elektronike i telematike. Razvojnim projektima želi se kreirati nova generacija proizvoda i usluga prilagođenih autonomnom radu, visoke razine mobilnosti (cilj je osigurati neovisnost o izvoru napajanja električnom energijom putem žičanih vodova, prilagođenost bežičnom prijenosu podataka širokopojasnim mrežama, te fleksibilnost u pogledu odabira komponenti ugrađene opreme), bez lokalne infrastrukture. Uz prethodno navedeno, LED elektronika se također bavi projektima vezanima uz sustave za nadzor, meteo sustave i prometne sustave. Vodeći kadar poduzeća dugi niz godina bavi se razvojem, ugradnjom i održavanjem uređaja i sustava cestovne telematike. Uložen je veliki napor u razvoj novih sustava cestovne telematike, a posebno rasvjete bazirane na LED tehnologiji. Iskustvo i mladi inženjerski kadar doveli su do razvoja moderne i tehnološki napredne serije, meteo postaja, automatskih brojila prometa, svjetlosno promjenjivih znakova, radarskih sustava i serije LED cestovnih svjetiljaka, pod nazivom PrecisionLux, čime je Društvo postalo tehnološki lider u svojoj grani industrije.

 

Društvo posluje u brzorastućem i visokotehnološkom sektoru. Sukladno tome, kontinuirano povećanje kvalitete proizvoda neophodno je kako bi se doprinijelo njegovom daljnjem rastu na hrvatskom i inozemnom tržištu. U skladu s tim, Društvo je apliciralo na nekoliko nacionalnih i EU natječaja:

  •  Potpore za poticanje razvoja poduzetništva Zagrebačke županije
  •  Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

S obzirom na postignute pozitivne rezultate, veselimo se našoj daljnjoj suradnji u okviru apliciranja na EU i Nacionalne natječaje.

Društvo je provelo niz projekata, a više o istima možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici  https://led-elektronika.hr/

 
 

Galerija fotografija