Razvoj poliklinike Artemeda za ginekologiju i porodništvo

U Hrvatskoj je 730 ginekologa u bolnicama, klinikama i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Žena u generativnoj dobi u Hrvatskoj ima oko 1,4 milijuna. To znači da na jednoga ginekologa ima nešto više od 1900 žena. Ako se uzmu u obzir sve žene i izvan generativne dobi, onda ih je oko 2,1 milijuna, što znači da ih je na jednoga ginekologa oko 3000, što je mnogo više nego u Europskoj uniji i Americi. U Europi je otprilike na jednoga ginekologa oko 1200 žena. Sve prethodno ukazuje na nedostatak ginekologa i opstetričara na području Republike Hrvatske. Osim svega prethodno navedenog, nekoliko je dodatnih razloga gđe. Nataše Šemnički za otvaranje privatne ginekološke ordinacije:

  •  dugogodišnje iskustvo stečeno kroz rad u prestižnim poliklinikama u Hrvatskoj
  •  samostalno ulaganje u znanje kroz pohađanje edukacija
  •  odvažnost i poduzetnički elan
  •  sve veći broj pacijenata okreće se privatnim ordinacijama
  •  nezadovoljstvo pacijenata uslugama javnog sektora
 

Osnovna djelatnost Poliklinike Artemede prema NKD-u je 86.22 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse. U okviru registrirane djelatnosti, Poliklinika pruža usluge u sljedećim granama medicine:

  •  Ginekologija i opstetricija
  •  Dermatologija
  •  Venerologija
  •  Psihijatrija
  •  Klinička radiologija – ultrazvuk dijagnostika

Poliklinika je kroz ESIF Mali zajam nabavljala moderniji i tehnološki razvijeniji ultrazvučni uređaj.

Više informacija o Poliklinici možete saznati na njihovoj službenoj web stranici: https://artemeda.hr/

 
 

Galerija fotografija