Unaprjeđenje znanja zdravstvenih djelatnika u području promocije ženskog reproduktivnog zdravlja Poliklinike Adarte

Privatno zdravstvo u Hrvatskoj već dugi niz godina bilježi značajan rast. Ulaskom u EU, raste i broj tržišta na koja se moguće plasirati i ostati konkurentan. S obzirom na to da je zdravstvo jedno od važnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj, privatnu zdravstvenu industriju je potrebno neprekidno unapređivati. Ulaganje doprinosi rješavanju problema, ili djelomičnom ublažavanju, smanjivanju dugih listi čekanja te poboljšavanju kvalitete usluge kroz modernizaciju opreme. Isto tako, ulaganje omogućuje ostvarivanju potrebnih certifikata, efikasniju prevenciju bolesti, a time i liječenje, unapređenje postojećih i pružanje novih usluga. Ulaganje u privatno zdravstvo omogućuje i konkurentnost u odnosu na inozemne ponuditelje istih ili sličnih usluga na tržištu.

Osnovna je djelatnost Poliklinike Adarte iz Varaždina pružanje zdravstvene zaštite žena. Poliklinika objedinjuje usluge iz različitih medicinskih i suradnih područja:

  •  Opća i preventivna pedijatrija
  •  Psihologija
  •  Ginekologija
  •  Centar za ultrazvuk
  •  Dermatologija
  •  Mikrobiologija
  •  Laboratorijske pretrage
  •  Aromaterapija tretmani
  •  Centar za majku i dijete

Poliklinika Adarta uspješan je prijavitelj na natječaj “Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1. Prijava na natječaj provela se s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti žena u RH kako bi se poboljšali pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom izostanaka s radnog mjesta i prebacio fokus s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti.

Više informacija o Poliklinici možete saznati na njihovoj službenoj web stranici: https://www.adarta.hr/

S obzirom na postignute pozitivne rezultate, veselimo se našoj daljnjoj suradnji u okviru apliciranja na EU i Nacionalne natječaje.