Tvrtka Pulsus savjetovanje osnovana je 2018. godine sa sjedištem u Zagrebu. Naša osnovna djelatnost primarno je usmjerena na savjetodavne usluge vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova.

Budući da financiranje iz EU i nacionalnih fondova iziskuje provedbu postupka javne nabave, usluge tvrtke obuhvaćaju i pripremu i dostavu ponuda i ostale dokumentacije u postupku javne nabave.

Pulsus savjetovanje dio je Pulsus grupe koju između ostalog čine tvrtke Pulsus Centar i Pulsus Medical, a koje djeluju u zdravstvenom sektoru.

 
 

 
Misija

Misija

Misija tvrtke Pulsus savjetovanje d.o.o. jest pružanje pouzdanih usluga koje će našim klijentima omogućiti veću konkurentnost i vidljivost na tržištu.

Vizija

Vizija

Vizija tvrtke Pulsus savjetovanje d.o.o. jest doprinositi poslovnoj izvrsnosti naših klijenata i na taj način postati tvrtka prepoznata po pružanju kvalitetnih usluga.