Projekt obuhvaća niz aktivnosti koje imaju za cilj ostvarenje jasno određenih rezultata u zadanom vremenskom roku i s određenim proračunom. Upravljanje i podrška predstavljaju jedne od ključnih aktivnosti u provedbi određenog projekta kako bi se ostvarili željeni rezultati. Procese inicijacije, planiranja, izvršavanja, nadziranja, kontrolinga i zatvaranja prepustite našem stručnom timu.

 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA: Zahtjeva primjenu znanja, vještina, alata i tehnika na projektnim aktivnostima kako bi se zadovoljili projektni zahtjevi.

  Planiranje i organiziranje upravljanja sredstvima i aktivnostima kroz cijelo vrijeme trajanja projekta prepustite nama. Pružamo Vam cjelokupnu uslugu upravljanja projektom koja uključuje sve faze, od pripreme dokumentacije do provedbe svih aktivnosti iz proračuna projekta.

 • IZVJEŠTAVANJE: Kako bi se izbjegla mogućnost pojave određenih negativnih posljedica tokom trajanja i provedbe Vaših projekata, važno je provoditi kontinuirano izvještavanje o statusu pojedinih faza.

  Stoga naša usluga upravljanja obuhvaća i aktivnosti izvještavanja o fazama projekta u okviru kvalitete, vremena, budžeta i završenosti.

 • PRIVREMENO UPRAVLJANJE (INTERIM MANAGEMENT): Organizacija Vam se susreće sa značajnim promjenama u poslovanju kao što su uvođenje nove djelatnosti, promjena obujma poslovanja, provođenje realizacije značajnog investicijskog projekta, povećanje proizvodnog kapaciteta?

  Navedeno iziskuje ulaganje dodatnog vremena i napora za uspostavljanje novih procesa, redefiniciju ovlasti i odgovornosti. Posvetite se svojim postojećim klijentima i obvezama, a upravljanje promjenama prepustite nama.

  Kroz uslugu privremenog upravljanja pružamo Vam podršku kao interim menadžeri kod upravljanja složenim projektima, upravljanja poslovnim transformacijama i upravljanja kriznim poslovnim situacijama.