Izvori financiranja

PRIPREMA I PROVEDBA EU I NACIONALNIH NATJEČAJA

Pronalazak odgovarajućeg natječajaNa temelju Vaše projektne ideje, pronalazimo optimalni izvor sredstava i identificiramo uklapa li se Vaš projekt u najavljeni ili objavljeni javni poziv te odgovara li taj poziv Vašim potrebama po pitanju očekivanja i željenog sufinanciranja.

Utvrđivanje prihvatljivosti prijaviteljaPrihvatljivost prijavitelja specificirana je u pozivu na dostavu prijedloga projekata i pripadajućim Uputama za prijavitelje, na temelju kojih Vam pružamo točnu i potpunu informaciju možete li se prijaviti na određeni natječaj.

Utvrđivanje prihvatljivosti projektaSredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, stoga se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini. Projektni prijedlog mora biti u skladu s mjerilima prihvatljivosti i dopustivosti utvrđenima u smjernicama poziva za podnošenja prijedloga, a na temelju kojih Vam naš stručni tim pruža povratnu informaciju o prihvatljivosti projekta.

Izrada cjelokupne dokumentacije potrebne za prijavuZa Vas pripremamo dokumentaciju koja je propisana natječajem. Vodimo Vas kroz prikupljanje administrativne i projektno tehničke dokumentacije, ispunjavamo popratne obrasce te izrađujemo potrebne studije kao što su poslovni planovi, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi i slično.

Provedba projektaPo odobrenju dodjele bespovratnih sredstava između korisnika potpore i ugovornog tijela potpisuje se ugovor unutar kojega su definirane daljnje obveze korisnika potpore. U okviru ove aktivnosti provodimo svu korespondenciju s nadležnim institucijama, pratimo i upravljamo trošenjem proračuna, promjenama u projektu i proračunu te izradom zahtjeva za nadoknadom sredstava kao i završnih izvještaja te završnih zahtjeva za isplatu.

 

PRIPREMA, PRIJAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH FONDOVA

Redovito pratimo i informiramo Vas o aktualnim nacionalnim natječajima i natječajima u najavi. Izradu projekta prema zahtjevima natječaja, popunjavanje obrazaca propisanih natječajem te predaju i provedbu projekta prepustite nama. Vaša poslovna ideja i naša priprema projekta ključ su uspjeha u jačanju konkurentnosti i profitabilnosti Vašeg poslovanja.

Uz navedeno, pružamo i usluge odabira odgovarajuće kreditne linije putem programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG – BICRO), Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i ostalih kreditnih i jamstvenih institucija u državnom i privatnom vlasništvu. Za više informacija o programima, kliknite ovdje (poveznica na natječaje).

 

JAVNA NABAVA

Usluga se odnosi na izradu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu kako za obveznike, tako i za ne obveznike Zakona o javnoj nabavi, a obuhvaća sljedeće:

  • pripremanje plana nabave
  • utvrđivanje vrijednosti nabave
  • utvrđivanje usklađenosti tehničkih specifikacija i opisa poslova
  • priprema i izrada dokumentacije i potrebnih priloga o nabavi
  • savjetovanje u svim fazama provođenja javne nabave
 

PRONALAŽENJE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Pregled svih aktualnih programa financiranja iz Europskih i Nacionalnih fondova kako bi se Vaša projektna ideja realizirana na najbolji mogući način.

 
 
Kontaktirajte nas