Poslovno savjetovanje

Usluge poslovnog savjetovanja odnose se na pripremu i izradu stručnih elaborata te analizu Vašeg sadašnjeg i budućeg poslovanja kako biste realizirali svoj poslovni pothvat, osigurali njegovu održivost i izbjegli negativne posljedice na putu od ideje do uspješnog poslovanja.

 

IZRADA POSLOVNOG PLANA

Obuhvaća opis poslovanja pojedinog poduzeća, opis svih postojećih i potrebnih resursa za realizaciju pojedinog projekta te financijsku projekciju poslovanja.

Za Vas provodimo detaljno analiziranje i planiranje svih aspekata budućeg poslovnog pothvata s ciljem opravdanog i realnog pristupa realizaciji poslovne ideje.

Izrada poslovnog plana obuhvaća opis poslovanja Vašeg poduzeća, opis svih postojećih i potrebnih resursa za realizaciju pojedinog projekta te financijsku projekciju poslovanja. Na ovaj način, pružamo Vam argumentiranu potvrdu o isplativosti i izvodljivosti projekta te Vas usmjeravamo na putu donošenja konačne odluke o financiranju.

 

IZRADA INVESTICIJSKE STUDIJE

Potrebna Vam je analiza ekonomske opravdanosti ulaganja novčanih sredstava sa stajališta financijske efikasnosti? Riječ je o investiciji veće ukupne vrijednosti? Obratite nam se!

Za Vas izrađujemo investicijsku studiju koja je sadržajno vrlo slična poslovnom planu, no daje detaljnije informacije o investiciji i prikazuje dodatne financijske pokazatelje za bolju ocjenu profitabilnosti i opravdanosti projekta. Investicijska studija predstavlja informacijsku osnovicu s fokusom na analizu tržišta, lokacijsku analizu, analizu prihoda i troškova projekta te projekciju financijskih izvještaja, analizu isplativosti i osjetljivosti projekta.

Preduvjet je za ostvarivanje financiranja od strane određenih financijskih institucija kod projekata veće vrijednosti, zahtjeva kvalitetnu pripremu i realan prikaz budućih poslovnih događaja.

 

IZRADA COST BENEFIT ANALIZE

Cost benefit analiza predstavlja metodu ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti (koristi) i svi nedostaci (troškovi) pojedinog projekta.

Izradom cost benefit analize, odnosno analize troškova i koristi prikazujemo kvantificirane financijske i društvene koristi i očekivane prihode Vašeg projekta te s druge strane troškove i gubitke istoga. Na ovaj način procjenjuje se opravdanost realizacije investicijskog projekta kroz uvid i učinke koje projekt donosi drugim organizacijama i široj zajednici, a često je obvezan dio projektne dokumentacije za velike projekte sufinancirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

IZRADA STRATEŠKIH I RAZVOJNIH DOKUMENATA

Naš tim stručnjaka izrađuje kvalitetne strateške razvojne dokumente s ciljem određivanja dugoročnih ciljeva Vašeg poduzeća i njegovog boljeg pozicioniranja na tržištu.

Na ovaj način osigurati ćete si određivanje točnog smjera djelovanja, provođenje ključnih aktivnosti i mjera te utvrđivanje ciljeva koji usmjeravaju Vaše poduzeće prema ostvarenju postavljene vizije.

 
 
Kontaktirajte nas