Savjetovanje u javnoj nabavi

Nakon što ste osigurali za svoje projekte bespovratna sredstva iz EU fondova ili se javljate na postupke javnih i sektorskih naručitelja, a da bi se u potpunosti uspješno proveo postupak potrebno je provesti javnu nabavu poštivajući pritom načela javne nabave i procedure propisane za provedbu.

U postupcima javne nabave često dolazi do pogrešaka koje nastaju već u razdoblju same pripreme ponude, projekta ili pripreme proračuna. Neke od najčešćih pogrešaka u procesu pripreme ponude su:

 • Prekoračenje roka za dostavljanje ponuda
 • Izmjene, dopuna ili pak odustajanje od ponude
 • Nepridržavanje propisanog oblika ponude
 • Nedostatci u ponudi ili nedostavljanje zatraženih objašnjenja
 • Računska pogreška

Naši stručnjaci uz poznavanje zakonskih propisa iz područja javne nabave za vas prate i praksu DKOM-a i VUS-a te će Vam pomoći izbjeći sve potencijalne zamke. U okviru usluge 'Savjetovanja u javnoj nabavi' pružamo podršku ponuditeljima i naručiteljima u pripremi ponuda i izradi dokumentacija o nabavi.

Naručitelje savjetujemo za:

 • izrada i ažuriranje planova nabave
 • priprema i revidiranje dokumentacije o nabavi
 • podrška, tumačenju procedura i uputa za provedbu postupaka nabave
 • podrška kod javnog otvaranja ponuda
 • sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda kao dio stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 • priprema zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te odluke o odabiru
 • pomoć pri izradi ugovora o javnoj nabavi i podrška Naručitelju do faze ugovaranja
 • pomoć u slučaju eventualnih žalbi

 

Ponuditelje savjetujemo u:

 • razmatranju nadmetanja i donošenju odluke o sudjelovanju na pojedinom nadmetanju
 • postavljanju pitanja na dokumentaciju o nabavi i izmjenama
 • pomoć u izradi i kontroli ponuda
 • predaja ponuda
 • pomoć u radu s elektroničkim oglasnikom javne nabave (EOJN RH)
 • pomoć u slučaju eventualnih žalbi

 

Pozivom na broj + 385 1 66 26 546 ili mailom na info@pulsus-savjetovanje.hr saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda. Naš iskusni tim će Vam odgovoriti na sva pitanja vezana uz javnu nabavu te Vas savjetovati tokom cijelog postupka prikupljanja i izrade dokumentacije.

 
 
Kontaktirajte nas