Upravljanje i podrška

Projekt obuhvaća niz aktivnosti koje imaju za cilj ostvarenje jasno određenih rezultata u zadanom vremenskom roku i s određenim proračunom. Upravljanje i podrška predstavljaju jedne od ključnih aktivnosti u provedbi određenog projekta kako bi se ostvarili željeni rezultati. Procese inicijacije, planiranja, izvršavanja, nadziranja, kontrolinga i zatvaranja prepustite našem stručnom timu.

 

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Zahtjeva primjenu znanja, vještina, alata i tehnika na projektnim aktivnostima kako bi se zadovoljili projektni zahtjevi.

Planiranje i organiziranje upravljanja sredstvima i aktivnostima kroz cijelo vrijeme trajanja projekta prepustite nama. Pružamo Vam cjelokupnu uslugu upravljanja projektom koja uključuje sve faze, od pripreme dokumentacije do provedbe svih aktivnosti iz proračuna projekta.

 

IZVJEŠTAVANJE

Kako bi se izbjegla mogućnost pojave određenih negativnih posljedica tokom trajanja i provedbe Vaših projekata, važno je provoditi kontinuirano izvještavanje o statusu pojedinih faza.

Stoga naša usluga upravljanja obuhvaća i aktivnosti izvještavanja o fazama projekta u okviru kvalitete, vremena, budžeta i završenosti.

 

PRIVREMENO UPRAVLJANJE (INTERIM MANAGEMENT)

Organizacija Vam se susreće sa značajnim promjenama u poslovanju kao što su uvođenje nove djelatnosti, promjena obujma poslovanja, provođenje realizacije značajnog investicijskog projekta, povećanje proizvodnog kapaciteta?

Navedeno iziskuje ulaganje dodatnog vremena i napora za uspostavljanje novih procesa, redefiniciju ovlasti i odgovornosti. Posvetite se svojim postojećim klijentima i obvezama, a upravljanje promjenama prepustite nama.

Kroz uslugu privremenog upravljanja pružamo Vam podršku kao interim menadžeri kod upravljanja složenim projektima, upravljanja poslovnim transformacijama i upravljanja kriznim poslovnim situacijama.

 
 
Kontaktirajte nas